ErP 2018 – Co musisz wiedzieć o dyrektywie w sprawie ekoprojektu?

Logo ErP 2018

Od 01.01.2018 r. dyrektywa ErP ma zastosowanie również do urządzeń grzewczych, takich jak promienniki rurowe i ceramiczne. Systemy firmy SCHWANK osiągają w tym zakresie doskonałe wartości. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat wymogów nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

Od 01.01.2018 r. dyrektywa ErP ma zastosowanie również do urządzeń grzewczych, takich jak promienniki rurowe i ceramiczne. Systemy firmy SCHWANK osiągają w tym zakresie doskonałe wartości. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat wymogów nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Dowiedz się więcej o wymogach nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

ErP – co to takiego?

ErP oznacza produkty związane z energią i odnosi się do dyrektywy UE w sprawie ekoprojektu [Dyrektywa 2009/125/WE].Jej celem jest oszczędność energii i innych zasobów w produkcji, eksploatacji i utylizacji produktów związanych z energią w ramach Zintegrowanej Polityki Produktowej Unii Europejskiej [IPP]. Dotyczy to całego cyklu życia produktu. Ponadto oczekuje się stworzenia jednolitego prawodawstwa w całej UE, aby zapobiec powstawaniu barier handlowych.

W jaki sposób produkty dzielone są na grupy?

Produkty związane z energią dzielone są na klasy zwane „LOT” W skrótach nazw grup produktów

 • ENER oznacza Generalną Dyrekcję ds. Energii,
 • ENTR Generalną Dyrekcję ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości
 • SMEs GROWTH [ wcześniej ENTR]
 • EPS Generalną Dyrekcję ds. Środowiska

Jakie zmiany obowiązują od stycznia 2018 r.?

Od 01.01.2018 r. dyrektywa ErP ma zastosowanie również do systemów ogrzewania budynków, takich jak promienniki rurowe lub ceramiczne [ENER / LOT 20 indywidualne promienniki wewnętrzne], jak również do nagrzewnic [ENER / LOT 21 systemy centralnego ogrzewania na gorące powietrze bez CHP]. Szczególne wymogi dla tych grup produktów określono w rozporządzeniu [UE] 2015/1188. Zgodnie z tym rozporządzeniem wymagania dotyczące gazowych promienników podczerwieni obejmują:

 • Wskaźnik rocznej efektywności ogrzewania pomieszczeń [efektywności sezonowej – ErP] dla promienników rurowych musi wynosić co najmniej 74%. Dla promienników ceramicznych wartość ta musi wynosić co najmniej 85%. Produkty, o wskaźniku efektywności niższym niż ta wartość minimalna [CD poniżej] od 01.01.2018 nie mogą już być wprowadzane na rynek.
 • Emisje NOx dla promienników ceramicznych i rurowych: maksymalnie 200 mg/kWh.
 • Pełne informacje o produkcie.

W jaki sposób określa się wskaźnik ErP dla energooszczędnej technologii promienników ceramicznych i rurowych?

Na wskaźnik efektywności sezonowej promienników ceramicznych i rurowych szczególny wpływ mają następujące czynniki:

 • Wydajność cieplna urządzenia
 • Współczynnik promieniowania

Obie wartości szacowane są dla założenia  15% czasu pracy w trybie obciążenia nominalnego i 85% czasu pracy w trybie obciążenia częściowego.

Ponadto ważne są również tzw. współczynniki korygujące. Należy wziąć pod uwagę:

 • Rodzaj palnika – zdolność urządzenia do pracy w trybie modulowanym F[1]
 • Uwaga! Urządzenia, które zmieniają temperaturę rury poprzez częste włączanie i wyłączanie palnika, a tym samym zwiększają emisję zanieczyszczeń, nie są urządzeniami modulującymi.
 • Zapotrzebowanie na dodatkową energię elektryczną F[4]
 •  rodzaj zapłonu [automatyczny lub z płomieniem dyżurnym] F[5]

Jakie zalety ma nowy wskaźnik?

Poprzez wprodzenie wskaźnika ErP UE dąży do wykluczenia z obrotu urządzeń energochłonnych na rzecz wykorzystania urządzeń energooszczędnych. Również dla konsumentów zwiększona przejrzystość i możliwość porównania różnych rozwiązań  jest korzystna przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Jednak taka możliwość porównania dla urządzeń promiennikowych nie jest niczym nowym. Od 25 lat SCHWANK pracuje dla Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Ogrzewania Promieniowaniem Podczerwonym [ELVHIS] nad sposobem obiektywnego porównywania systemów ogrzewania budynków ze sobą nawzajem i w porównaniu z innymi systemami grzewczymi. Jako lider w dziedzinie technologii i innowacji, stosujemy najnowocześniejsze systemy pomiarowe i kontrolne do niezawodnego i powtarzalnego określania parametrów promieniowania przemysłowych systemów grzewczych zgodnie z nowymi normami EN 416-2 i 419-2. Wprowadzenie wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej oznacza rozszerzenie poprzedniego standardu oraz wprowadzenie w całej Europie jednego wskaźnika efektywności energetycznej systemów ogrzewania na podczerwień.

Kto określa wskaźnik ErP?

Za określenie wskaźnika odpowiedzialni są sami producenci. Są oni zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia tych informacji publicznie. W Niemczech istnieją instrumenty monitoringu rynku pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu i etykiet efektywności energetycznej. Są one wspierane przez BAM [Instytucję Federalną podlegającą Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Technologii BMWi]. Do przeprowadzanych zadań należy m.in. wyrywkowa kontrola produktów i kontrole dokumentacji.

Podsumowanie: Co dyrektywa ErP oznacza w praktyce?

“Jako firma oferująca wysoką jakość, z dużym zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że sezonowa efektywność energetyczna stanowi obecnie europejski znak jakości dla urządzeń do ogrzewania hal na podczerwień, i że w ten sposób nieefektywne urządzenia są sukcesywnie wykluczane z rynku”, mówi prof. dr inż. Friedhelm Schlößer, Przewodniczący Wydziału Gazu Figawa i Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Ogrzewania Promieniowaniem Podczerwonym  [ELVHIS]. Dyrektor zarządzający SCHWANK GmbH, który jest odpowiedzialny za obszary techniczne, jest uznanym ekspertem w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. Prof. Schlößer: ” Za sprawą swoich licznych pracowników firma SCHWANK jest niezwykle aktywnym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, a jako lider w dziedzinie jakości i innowacji stale stara się dostarczać inżynierom ciepłownictwa, projektantom i operatorom hal przejrzystych, aktualnych i porównywalnych informacji jako podstawy do podejmowania decyzji”. Schlößer: “Kolejną równie ważną kwestią dla energooszczędnego ogrzewania hali jest stworzenie systemu grzewczego odpowiedniego do warunków panujących w danym obiekcie, które często znacznie się od siebie różnią. Ale już dziś systemy ogrzewania prezentują ogromny potencjał jeśli chodzi o oszczędzanie energii. Właśnie z tego powodu zapewniamy naszym klientom wsparcie wykwalifikowanych inżynierów i techników, zatrudnionych w naszym rozległym dziale projektowania, wyposażonym w nowoczesne narzędzia do przeprowadzania symulacji. Poza doskonałą wydajnością i długą żywotnością nasze promienniki posiadają również nową technologię pełnego cyfrowego sterowania elektronicznego i regulacji, opracowaną dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. Pozwala to na optymalne wykorzystanie wysokich wskaźników wydajności poszczególnych urządzeń, nawet przy uwzględnieniu wzajemnych oddziaływań pomiędzy budynkiem, technologią grzewczą i zachowaniami użytkownika. Ostatecznie dla klienta liczą się ogólne korzyści i suma oszczędności w całym cyklu eksploatacji systemu”.

W jaki sposób energooszczędne systemy ogrzewania budynków firmy SCHWANK spełniają wymogi nowej dyrektywy?

Systemy ogrzewania budynków firmy SCHWANK, z systemem promienników ceramicznych SUPRA i nowym systemem promienników rurowych DELTA, prezentują najbardziej efektywne rozwiązania na rynku. Promiennik ceramiczny SUPRA “promieniuje” efektywnością roczną na poziomie 94,8%, współczynnikiem promieniowania 80,9% i bardzo niskimi wartościami emisji NOx kształtującymi się w zakresie od 0 do 8 mg/kWh. To ostatnie stało się możliwe tylko dzięki specjalnie zaprojektowanej powierzchni 3D i formule mieszanki ceramicznej, którą sami wytwarzamy.

System promienników rurowych DELTA wyróżnia się wyjątkową efektywnością roczną wynoszącą 98,6%, współczynnikiem promieniowania 80,3% i wartościami emisji NOx pomiędzy 50 a 65 mg/kWh. Ale również wszystkie inne produkty z portfolio firmy SCHWANK doskonale odpowiadają nowym standardom. W końcu energooszczędne systemy ogrzewania budynków są celem działalności tego specjalisty ds. ogrzewania na podczerwień i lidera innowacji z Kolonii od momentu założenia przez Günthera Schwanka rodzinnego przedsiębiorstwa ponad 85 lat temu.

W jaki sposób można czerpać zysk z potencjału energooszczędnych systemów ogrzewania budynków?

Efektywność energetyczna systemu grzewczego zależy od inteligentnego działania i regulacji systemu grzewczego. Dlatego też SCHWANK wnosi całe swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą przez ponad 85 lat, szczególnie w zakresie unikalnych technologii sterowania dla hal przemyslowych i logistycznych. Obok opracowanych przez firmę specjalnych automatycznych sterowników palnika do urządzeń na podczerwień, opracowaliśmy nowy, w pełni cyfrowy system SCT [Schwank Control Touch], który umożliwia sterowanie pracą systemu grzewczego zarówno przy pomocy  pojedynczych aplikacji, jak i złożonych systemów wielkoskalowych, a także na optymalizację pod względem ogólnej wydajności. Jednocześnie, zarówno stan naszych wysokowydajnych promienników podczerwieni, jak również opcje optymalizacji całego systemu są widoczne dla użytkownika. SCT może komunikować się z różnymi systemami za pomocą magistrali BUS i z łatwością może być zintegrowany z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Chętnie doradzimy Państwu osobiście w kwestiach związanych z dyrektywą w sprawie ekoprojektu i energooszczędnym ogrzewaniem budynków.

Zadzwoń do nas pod numer Call us at: +48-32 20 105 58

Albo wyślij nam wiadomość e-mail na adres: info@schwank.pl

Wróć

Więcej aktualności

Zastosowane rozwiązania ogrzewania i chłodzenia hal Schwank

deltaSchwank to promiennik rurowy firmy Schwank.

Schwank jest światowym liderem na rynku rurowych promienników podczerwieni

Aktualności, Nagrody

Opublikowany niedawno przez "Industry Research" raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni.

Schwank i Euroclima razem na polskim rynku

Aktualności, Firma, Nagrody

Firma Schwank zawarła umowę z firmą Euroclima, wiodącym producentem central wentylacyjnych w Europie. 2 kwietnia 2021 światowy lider w produkcji gazowych przemysłowych systemów ogrzewania na podczerwień został wyłącznym dystrybutorem produktów Euroclima na Polskę.

Oliver Schwank hält mehrere Exemplare des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Aktualności, Firma, Nagrody

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Das Keyvisual von MonsterFans.

HVLS-Fans dla przemysłu: Wentylatory MonsterFan nadchodzą!

Aktualności

W lipcu 2020 Schwank wprowadził na rynek swój nowy produkt. Są to wentylatory HVLS dedykowane dla obiektów przemysłowych. Schwank nazywa je duże wentylatory MonsterFans.

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „Top 100 Innovator 2018” dla Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.