Schwank jest światowym liderem na rynku rurowych promienników podczerwieni

deltaSchwank to promiennik rurowy firmy Schwank.

Opublikowany niedawno przez "Industry Research" raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni.

Opublikowany niedawno przez “Industry Research” raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni. W opracowaniu przeanalizowano rynek globalny, biorąc pod uwagę otoczenie konkurencyjne, trendy rozwojowe oraz kluczowe czynniki sukcesu. Publikacja zatytułowana “Rynek promienników rurowych”,  dostarcza kompleksowych danych na temat wielkości rynku pod względem wartości, pojemności, produkcji i przychodów w kluczowych regionach, takich jak Ameryka Północna, Europa, Chiny, a także w innych regionach.

Wyniki tych badań potwierdzają, że firma Schwank jest największym producentem systemów rurowych promienników podczerwieni z udziałem w rynku światowym na poziomie prawie 12% w 2018 r., przy  stosunkowo wysokiej koncentracji rynku. To oznacza, że na pięć największych firm przypada około 45% globalnej produkcji, a udział produkcji w Europie wynosi 35%. Na podstawie własnych danych, firma Schwank jest liderem na rynku niemieckim z udziałem w rynku na poziomie około 40%, podczas gdy na kolejnego największego konkurenta przypada tylko około 20% udziału.

Globalny rynek promienników rurowych oszacowano na 205,4 mln USD w 2020 r. i oczekuje się, że do końca 2027 r. osiągnie on około 296,4 mln USD, rosnąc na poziomie 6,3% CAGR [skumulowany roczny wskaźnik wzrostu] w latach 2022-2027.

Promiennik rurowy deltaSchwank - zbliżenie.

Wróć

Więcej aktualności

Zastosowane rozwiązania ogrzewania i chłodzenia hal Schwank

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Ogrzewanie przemysłowe neutralne dla klimatu dzięki promiennikom rurowym Schwank zasilanym wodorem

Aktualności

Od lat producenci promienników podczerwieni reklamują nowoczesność i przyszłą opłacalność swojej technologii. Firma Schwank, jako jedna z pierwszych w branży wyznaczyła kamień milowy, opracowując swój pierwszy system w 100% kompatybilny z wodorem.

deltaSchwank to promiennik rurowy firmy Schwank.

Schwank jest światowym liderem na rynku rurowych promienników podczerwieni

Aktualności, Nagrody

Opublikowany niedawno przez "Industry Research" raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni.

Schwank i Euroclima razem na polskim rynku

Aktualności, Firma, Nagrody

Firma Schwank zawarła umowę z firmą Euroclima, wiodącym producentem central wentylacyjnych w Europie. 2 kwietnia 2021 światowy lider w produkcji gazowych przemysłowych systemów ogrzewania na podczerwień został wyłącznym dystrybutorem produktów Euroclima na Polskę.

Oliver Schwank hält mehrere Exemplare des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.

Firma Schwank w Encyklopedii Niemieckich Firm Rodzinnych

Aktualności, Firma, Nagrody

Schwank w encyklopedii - German Family Businesses

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.