Środowisko

Jak wygląda przyszłość ogrzewania i klimatyzacji hal? Jaką rolę odegrają technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii? A kiedy pojawi się wodór? Oto wszystkie odpowiedzi!

Jakie znaczenie ma dyrektywa ErP dla systemów ogrzewania hal?

Dyrektywa ErP jest dyrektywą unijną napisaną przez Komisję Europejską. ErP (energy related products) oznacza "Produkty związane z energią". Dyrektywa ta…

Więcej informacji

Dlaczego modulacja jest przydatna w systemach ogrzewania hal?

Podobnie jak samochód, system ogrzewania hali zużywa najwięcej energii przy pełnym obciążeniu. Jednak pełna moc jest wymagana tylko przez kilka…

Więcej informacji