Dlaczego modulacja jest przydatna w systemach ogrzewania hal?

Podobnie jak samochód, system ogrzewania hali zużywa najwięcej energii przy pełnym obciążeniu. Jednak pełna moc jest wymagana tylko przez kilka dni w roku, system sterowania z modulacją daje najlepsze możliwości dostosowania mocy instalacji do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło w hali.

Branża kotłów gazowych już dawno dostrzegła zalety modulacji i dziwi fakt, że systemy bez modulacji są nadal stosowane, zwłaszcza w energochłonnych budynkach przemysłowych i logistycznych. Konwencjonalne promienniki rurowe często pracują ze stałą mocą. Dostosowanie do wymaganego zapotrzebowania na ciepło jest kontrolowane tylko poprzez cykl (włącz/wyłącz) palnika. Wynikają z tego jednak pewne poważne wady. Podczas tych cykli przełączania spada sprawność energetyczna palnika i znacznie wzrasta emisja zanieczyszczeń.

Rozwiązaniem jest system ogrzewania z modulacją, czyli regulacja ilości gazu i powietrza, która w szerokim zakresie wpływa na moc palnika. W tym celu nie tylko ilość paliwa, ale również powietrza do spalania jest dostosowywana do danego zapotrzebowania na moc. W ten sposób można zagwarantować nie tylko najlepsze spalanie pod względem energetycznym, ale również najwyższy współczynnik promieniowania (nawet przy pracy z częściowym obciążeniem).

Zalety płynnej regulacji ilości paliwa i powietrza do spalania:

  • Zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej poprzez dostosowanie ilości paliwa i powietrza do spalania do faktycznie wymaganego zapotrzebowania na ciepło.
  • Wysoka sprawność roczna: Niższa temperatura spalin przy pracy z częściowym obciążeniem powoduje mniejszą prędkość spalin. Spaliny przepływają przez system wolniej, pozostawiając więcej czasu na odprowadzenie ciepła do systemu.
  • Redukcja zanieczyszczeń: zredukowana liczba cykli zmniejsza ilość niespalonych składników paliwa, które powstają szczególnie przy uruchamianiu systemu.
  • Unikanie strat ciepła: Ponieważ system nie musi być ponownie uruchamiany, nie ma potrzeby przepisowego “przepłukiwania” świeżym powietrzem. Dzięki temu można ograniczyć straty ciepła.

Ze względu na swoje zalety, modulowane promienniki rurowe są oceniane przy określaniu sezonowej efektywności energetycznej do 5% lepiej niż urządzenia niemodulowane (Rozporządzenie w sprawie Ekoprojektu EU2015/1188).

Wróć

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

Dlaczego duże wentylatory HVLS są lepsze od małych wentylatorów?

Wentylatory HVLS chłodzą latem i cyrkulują powietrze zimą: pozwala to znacznie zaoszczędzić koszty ogrzewania. Im wyższy budynek, tym większe potencjalne…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaki jest najlepszy system ogrzewania hali?

Duże budynki w przemyśle, handlu i logistyce stawiają szczególne wymagania systemom grzewczym ze względu na ich wymiary i przeznaczenie. Każdy,…

Czym są centrale wentylacyjne (AHU)?

Centrale wentylacyjne to urządzenia stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej budynków. Ich zasadniczą funkcją jest zapewnienie obróbki i wymiany powietrza (tłoczenie,…

Dlaczego ogrzewanie za pomocą promienników rurowych jest tak energooszczędne

"Ci, którzy stosują promienniki rurowe do ogrzewania hal, oszczędzają w ogromnym stopniu na kosztach energii i chronią środowisko" - obiecują…

Zwei Hellstrahler als Hallenheizung in einer hohen Hallle.

Jakie wymagania stoją są przed ogrzewaniem przemysłowym?

Twierdzenie, że system ogrzewania powierzchni przemysłowych musi "tylko" zapewnić ogrzewanie, nie ma już zastosowania. Wymagania dotyczące systemu ogrzewania dla budynków…

Jakie znaczenie ma dyrektywa ErP dla systemów ogrzewania hal?

Dyrektywa ErP jest dyrektywą unijną napisaną przez Komisję Europejską. ErP (energy related products) oznacza "Produkty związane z energią". Dyrektywa ta…

Eine Hallenheizung mti Dunkelstrahlern in einer Logistikhalle.

Jakie jest najlepsze ogrzewanie do hal logistycznych?

Projektanci i właściciele hal logistycznych muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, decydując się na odpowiedni system ogrzewania. Efektywność oraz ekonomia…

Dlaczego modulacja jest przydatna w systemach ogrzewania hal?

Podobnie jak samochód, system ogrzewania hali zużywa najwięcej energii przy pełnym obciążeniu. Jednak pełna moc jest wymagana tylko przez kilka…