Czym są centrale wentylacyjne (AHU)?

Centrale wentylacyjne to urządzenia stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej budynków. Ich zasadniczą funkcją jest zapewnienie obróbki i wymiany powietrza (tłoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schładzanie, nawilżanie, osuszanie powietrza) rozprowadzanego przez system wentylacyjny w budynku.

Urządzenia do wentylacji pomieszczeń

Centrale wentylacyjne to urządzenie do wentylacji mechanicznej pomieszczeń. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie obróbki i wymiany powietrza wewnątrz pomieszczeń budynków. Obróbka polega na filtracji, ogrzewaniu, chłodzeniu, nawilżaniu lub osuszaniu powietrza dostarczanego do pomieszczeń.

Centrale wentylacyjne (AHU – Eng. Air Handling Unit) składają się z elementów spełniających odpowiednie funkcje obróbki powietrza, które potocznie nazywane są sekcjami lub modułami. W zależności od indywidualnych wymagań zestawienie ze sobą odpowiednich sekcji tworzy gotowe do pracy urządzenie.

Centrale wentylacyjne mogą być instalowane na zewnątrz lub wewnątrz budynków. Za pomocą kanałów wentylacyjnych podłączonych do centrali powietrze jest rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń.

W zależności od wielkości, centrale wentylacyjne mogą w ciągu godziny wymienić i obrobić do kilkudziesięciu tysięcy m3 powietrza.

Jakie rodzaje obróbki powietrza realizują centrale wentylacyjne?

Oprócz zarządzania prawidłową wentylacją oraz wymianą powietrza w budynkach, centrale wentylacyjne realizują również następujące funkcje:

 • Filtracja z kontrolą jakości powietrza, które dostarczane jest do pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu różnych stopni filtracji powietrze dostarczane do pomieszczeń jest w pełni oczyszczone.
 • Kontrola temperatury powietrza, która realizowana jest poprzez ogrzewanie lub chłodzenie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
 • Monitorowanie i regulacja wilgotności powietrza tak aby zapewnić maksymalny komfort przebywania ludzi w pomieszczaniach lub aby spełnić wymagania procesów produkcyjnych.

Z czego składają się centrale wentylacyjne?

Centrale wentylacyjne składają się z sekcji zwanych potocznie modułami. Sekcja lub moduł centrali to szczelna obudowa z paneli izolacyjnych, wewnątrz których instalowane są elementy wykonujące określone funkcje obróbki powietrza dostarczanego do pomieszczeń. W centralach stosowane są następujące moduły:

 • Filtry (wstępne, dokładne, HEPA, węglowe).
 • Nagrzewnice (wodne, glikolowe, elektryczne, gazowe, freonowe).
 • Wentylatory (nawiewne, wywiewne)
 • Chłodnice (wodne, glikolowe, freonowe, adiabatyczne).
 • Wymienniki odzysku ciepła (odzysk ciepła realizowany jest poprzez: recyrkulację, obrotowe wymienniki odzysku ciepła, krzyżowe – przeciwprądowe wymienniki odzysku ciepła, moduł z sprężarkową pompą ciepła, glikolowe wymienniki odzysku ciepła).
 • Tłumiki akustyczne
 • Nawilżacze (izotermiczne nawilżacze parowe, adiabatyczne komory zraszania, adiabatyczne złoża zraszane).
 • Sekcje dezynfekcji z lampami UV,
 • Moduł zasilania i armatury kontrolno – pomiarowej.
 • Inne elementy, które zapewniają urządzeniu określoną funkcjonalność.

Schemat budowy centrali wentylacyjnej

Grafika: Schwank

Konstrukcja obudowy centrali wentylacyjnej sprawia, że urządzenie jest bezpieczne, a mechanizmy, które zostały zainstalowane w sekcjach, mogą sprawnie funkcjonować.

W zależności od wymagań dotyczących czystości powietrza, zastosowane filtry mogą spełniać wyższą lub niższą klasę filtracji cząstek stałych, wirusów, bakterii lub zapachów i innych zanieczyszczenia powietrza.

Wentylatory zasysają powietrze zewnętrzne, które po obróbce tłoczone jest poprzez system kanałów wentylacyjnych do pomieszczeń budynku.

Systemy sterowania wpływają na wydajność instalacji i pozwalają na efektywne zarządzanie energią elektryczną. Standardem są już systemy zdalnego zarządzania (BMS) oferowane przez producenta dla układów AKPiA centrali wentylacyjnej. Jakość wszystkich elementów składowych sterowania wpływa finalnie na pracę urządzenia i komfort osób przebywających wewnątrz pomieszczeń. Użytkowanie urządzenia musi być zgodne z zaleceniami producenta.

Co wpływa na jakość central wentylacyjnych?

Ważnym elementem, który wpływa na trwałość centrali wentylacyjnej jest jakość materiałów, z których wykonane jest urządzenie: gatunek użytej stali oraz powłoki ochronne, typ i jakość materiałów izolacyjnych, odporność temperaturowa i UV tworzyw sztucznych czy sposób zabezpieczenia wszystkich części przed wpływem wilgoci lub innych agresywnych czynników – aspekty te wpływają na jakość i w efekcie trwałość centrali wentylacyjnych. Jakość wszystkich elementów wpływa finalnie na pracę urządzenia i komfort osób przebywających wewnątrz.

Centrala wentylacyjna Euroclima

Efektywność central wentylacyjnych (AHU)

Centrale wentylacyjne wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej od 2016r. podlegają obowiązkowej certyfikacji efektywności energetycznej na mocy Europejskiego Rozporządzenia w sprawie Ekoprojektu 1235/2014 wykonująca dyrektywę Parlamentu i Rady Europejskiej 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla urządzeń wentylacyjnych.

Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju metod odzysku ciepła, centrale zmniejszają zużycie energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia powietrza. W procesie odzysku ciepła energia cieplna zgromadzona w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia jest w dużym stopniu przekazana (odzyskana) do powietrza nawiewanego, dzięki czemu, zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania lub schłodzenia powietrza jest mniejsza co wpływa na zmniejszenie całkowitego zużycia energii przez urządzenie w cyklu całorocznym.

Jakie są rodzaje central wentylacyjnych?

Centrale wentylacyjne można podzielić na rodzaje uzależnione od ich aplikacji: rekuperatory domowe, rekuperatory przemysłowe, centrale kompaktowe, centrale basenowe, centrale higieniczne, centrale specjalne i swobodnie-konfigurowane.

Gdzie można instalować centrale wentylacyjne?

W zależności od miejsca instalacji są rozróżniane 2 rodzaje central wentylacyjnych:

 • Zewnętrzne – Dachowe (centrale w takim wykonaniu charakteryzują się podwyższoną odpornością na działanie warunków zewnętrznych i wyposażone są dodatkowe wyposażenie tj.  zadaszenie, okapniki, czerpnie i wyrzutnie dachowe, dodatkowa izolacja paneli, elementy AKPiA w wykonaniu odpornym na promienie UV, przepustnice zabudowane wewnątrz sekcji).
 • Wewnętrzne (centrale w wykonaniu wewnętrznym charakteryzują się standardowym wykonaniem bez konieczności podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne).

Wykonanie i wymagania dla central wentylacyjnych w zależności od charakterystyki budynków.

Charakterystyka potrzeby budynku związanych z wentylacją i obróbką powietrza:

 • Budynki i pomieszczenia o dużym nagromadzeniu ludzi oraz obiekty użyteczności publicznej takie jak w hotele, sale funkcyjne (teatry, kina, audytoria), restauracje, sale kongresowe, lotniska, biura, szkoły, przedszkola itp.
 • Budynki i pomieszczenia o  wysokich wymaganiach higienicznych takich jak laboratoria, szpitale, w tym sale operacyjne, wrażliwe zakłady produkcyjne, pomieszczenia czyste, pomieszczenia z atmosferą palną i wybuchową itp.

Chcielibyście Państwo uzyskać indywidualną poradę w sprawie odpowiedniej centrali wentylacyjnej?

Kontakt z nami

Wróć

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

Czy elektryczne promienniki podczerwieni nadają się do ogrzewania hal logistycznych i przemysłowych?

Przemysłowe elektryczne promienniki podczerwieni mają wszystkie niezbędne cechy dobrego systemu ogrzewania dla dużych budynków. Ogrzewają komfortowo, są niedrogie w zakupie…

Dlaczego duże wentylatory HVLS są lepsze od małych wentylatorów?

Wentylatory HVLS chłodzą latem i cyrkulują powietrze zimą: pozwala to znacznie zaoszczędzić koszty ogrzewania. Im wyższy budynek, tym większe potencjalne…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Jaki jest najlepszy system ogrzewania hali?

Duże budynki w przemyśle, handlu i logistyce stawiają szczególne wymagania systemom grzewczym ze względu na ich wymiary i przeznaczenie. Każdy,…

Czym są centrale wentylacyjne (AHU)?

Centrale wentylacyjne to urządzenia stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej budynków. Ich zasadniczą funkcją jest zapewnienie obróbki i wymiany powietrza (tłoczenie,…

Dlaczego ogrzewanie za pomocą promienników rurowych jest tak energooszczędne

"Ci, którzy stosują promienniki rurowe do ogrzewania hal, oszczędzają w ogromnym stopniu na kosztach energii i chronią środowisko" - obiecują…

Zwei Hellstrahler als Hallenheizung in einer hohen Hallle.

Jakie wymagania stoją są przed ogrzewaniem przemysłowym?

Twierdzenie, że system ogrzewania powierzchni przemysłowych musi "tylko" zapewnić ogrzewanie, nie ma już zastosowania. Wymagania dotyczące systemu ogrzewania dla budynków…

Jakie znaczenie ma dyrektywa ErP dla systemów ogrzewania hal?

Dyrektywa ErP jest dyrektywą unijną napisaną przez Komisję Europejską. ErP (energy related products) oznacza "Produkty związane z energią". Dyrektywa ta…

Eine Hallenheizung mti Dunkelstrahlern in einer Logistikhalle.

Jakie jest najlepsze ogrzewanie do hal logistycznych?

Projektanci i właściciele hal logistycznych muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, decydując się na odpowiedni system ogrzewania. Efektywność oraz ekonomia…

Dlaczego modulacja jest przydatna w systemach ogrzewania hal?

Podobnie jak samochód, system ogrzewania hali zużywa najwięcej energii przy pełnym obciążeniu. Jednak pełna moc jest wymagana tylko przez kilka…