hybridSchwank aero

hybridSchwank aero

Rozwiązania grzewcze, Technologia kondensacyjna

System hybridSchwank aero wykorzystywany jest do odzyskiwania odpadowej energii cieplnej. Można w ten sposób efektownie wykorzystać ciepło wytwarzane, na przykład przez maszyny, procesy produkcyjne czy grzejniki. Darmowe ciepło odpadowe może zostać ponownie wykorzystane.

Zdjęcia z hybridSchwank aero

Kontakt:

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Najważniejsze informacje

Wysoka wydajność technologii kondensacyjnej

Korzyści

 • Zwiększenie sprawności ogrzewania poprzez odzysk ciepła
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dzięki wstępnemu ogrzewaniu świeżego powietrza
 • Wysokiej jakości rekuperacyjny wymiennik ciepła powietrze-woda zapewniający odzysk do 25% energii zawierający:
 • Krzyżowy lub przeciwprądowy wymiennik ciepła
 • Zintegrowany system obejścia [by-pass] spalin, wraz ze sterownikami
 • Kompletny układ systemu hybrydowego, w tym:
 • Wentylatory wyciągowe spalin
 • Izolowany system kanałów doprowadzających i odprowadzających powietrze
 • Technologia regulacji układu wymiennika ciepła
 • Wyloty powietrza pierwotnego do recyrkulacji oraz podgrzanego powietrza świeżego
 • Możliwość integracji z istniejącym systemem zarządzania budynkiem

Szczegóły dotyczące produktu

Technologia kondensacyjna jako system hybrydowy

Technologia kondensacyjna

Darmowa energia przez odzysk ciepła

W górnych partiach budynku gromadzi się pochodząca z różnych źródeł odpadowa energia cieplna. Temperatura powietrza występujące w tym obszarze to często 25 °C i więcej. System hybridSchwank aero wykorzystuje tą dotąd bezużyteczną, traconą energię i poprzez system kanałów przekazuje ją do rekuperacyjnego wymiennika ciepła powietrze-powietrze. Wewnątrz wymiennika energia ta ogrzewa przepływające świeże powietrze, które jest następnie odprowadzane do przestrzeni użytkowej budynku.

System hybridSchwank aero może znacznie zmniejszyć koszt eksploatacji budynku, gdyż pozwala na odzyskanie do 25% ciepła [w stosunku do zainstalowanej mocy grzewczej urządzeń]. Ciepłe powietrze nagromadzone pod stropem budynku oddaje swoją energię cieplną do świeżego powietrza, które dzięki temu wchodzi do budynku wstępnie podgrzane.

Pliki do pobrania

Informacje o hybridSchwank aero

Dla użytkowników i projektantów

Zrównoważony rozwój dzięki odzyskowi ciepła

Hybrydowy system odzyskiwania ciepła z powietrza firmy Schwank może oszczędzać energię i tym samym koszty w wielu różnych zastosowaniach. Dowiedz się wszystkiego o wysoce wydajnej technologii kondensacyjnej.

System referencyjny

Chcesz obejrzeć nasz system?

Skorzystaj z osobistej porady teraz!

Schwank PL

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.