Elektryczne pompy ciepła VRF

Elektryczne pompy ciepła VRF

Elektryczne pompy ciepła, Systemy klimatyzacji

Elektryczne pompy ciepła VRF (Variable Refrigerant Flow) to idealne rozwiązanie do wysoce wydajnego ogrzewania i chłodzenia bardziej złożonych budynków z wieloma pomieszczeniami lub strefami, takich jak hotele, biura czy budynki komercyjne. Zmienny przepływ czynnika chłodniczego (VRF) pozwala na indywidualną dystrybucję w całym budynku, nawet na większe odległości, do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych. Ogrzewanie jest możliwe przy temperaturach zewnętrznych do -25°C, a chłodzenie do +52°C. W trybie chłodzenia 100% znamionowej wydajności chłodniczej osiąga do temp. 43°C. Jednostki siągają niezwykle wysokie wartości wydajności z SEER do 7,6 i SCOP do 4,9. System VRF steruje natężeniem przepływu czynnika chłodniczego w sposób zmienny, dzięki czemu każda jednostka wewnętrzna jest zasilana dokładnie taką ilością czynnika chłodniczego, jaka jest wymagana w danym momencie.

Kontakt:

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Najważniejsze informacje

Systemy VRF jako elastyczne chłodzenie i ogrzewanie hal

Obszar zastosowania:

  • Kilka pomieszczeń lub jednostek w budynku – sale biurowe i konferencyjne, powierzchnie magazynowe, hale produkcyjne
  • Nowe budynki lub modernizacja
  • Zakres mocy od 12 kW do 50kW, możliwość łączenia kaskadowego do ponad 200kW

Korzyści:

  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • Idealne do modernizacji
  • Indywidualna regulacja mocy
  • Indywidualna i elastyczna regulacja
  • Dostępne rozwiązanie do jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia

Zalety:

  • Jedna jednostka zewnętrzna może dostarczać ciepło lub chłód do kilku jednostek wewnętrznych, nawet różnych typów.
  • Do jednostek VRF można również dostarczyć wodne wymienniki ciepła do przygotowania ciepłej wody.

System referencyjny

Chcesz obejrzeć nasz system?

Skorzystaj z osobistej porady teraz!

Schwank PL

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.