Modulacja: Stała proporcja gazu i powietrza

Modulacja firmy Schwank.

„Modulacja” modulacji nie równa. Tylko dzięki jednoczesnej regulacji ilości gazu i powietrza pobieranego do procesu spalania, można w pełni wykorzystać zalety dostosowania mocy cieplnej do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Jakie są te zalety oraz w jaki sposób wykorzystuje je firma Schwank objaśniamy poniżej

„Modulacja” jest modulacji nie równa. Tylko dzięki jednoczesnej regulacji ilości gazu i powietrza pobieranego do procesu spalania, można w pełni wykorzystać zalety dostosowania mocy cieplnej do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Jakie są te zalety oraz w jaki sposób wykorzystuje je firma Schwank objaśniamy poniżej:

Konwencjonalne palniki często pracują ze stałą, pełną mocą. Dostosowanie ich pracy do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło odbywa się wyłącznie poprzez cykl wyłączania i włączania palnika. Ma to istotne wady: sprawność energetyczna palnika jest znacznie zmniejszona, a emisja spalin znacznie wzrasta. W takim przypadku pomocny może być system modulujący, gdzie dostarczana mieszanka paliwowo-powietrzna reguluje moc palnika. W tym celu nie wystarczy jednak po prostu dostarczać mniej paliwa. Również ilość powietrza do spalania musi być dostosowana do konkretnego poziomu zapotrzebowania na gaz. Tylko wtedy można uniknąć spalania w niekorzystny energetycznie i ekologicznie sposób. Zalety jednoczesnej regulacji dopływu paliwa i powietrza są oczywiste:

  • Dostosowanie poboru paliwa oraz powietrza w procesie spalania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, zwiększa ogólną wydajność energetyczną systemu.
  • Żywotność promienników jest znacznie wydłużona dzięki ograniczonej liczbie cykli załączania.
  • Unika się „przedmuchiwania” powietrzem komory spalania przed włączeniem systemu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
  • Niższa temperatura spalin oznacza ich mniejszą prędkość, co pozostawia więcej czasu na oddanie ciepła. Sprawność średnio sezonowa efektywności jest zatem wyższa.
  • Dzięki mniejszej liczbie cykli włącz/wyłącz możliwe jest również ograniczenie zanieczyszczeń produkowanych podczas pracy systemu.

Ze względu na swoje zalety, palniki modulowane mają o 5% lepszy współczynnik ErP niż urządzenia niemodulowane lub z modulacją niepełną [Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu UE-2015/1188].

Poniższy  przykład pokazuje, jak korzystna może być instalacja systemu ogrzewania z modulacją. W centrum dystrybucyjnym drogerii „dm” firma Schwank zastąpiła istniejący system promienników rurowych własnym systemem z promiennikami modulowanymi. Pomimo zainstalowania prawie 150 kW dodatkowej mocy, modulacja pozwoliła na obniżenie kosztów energii o 26%. Przy tak dużej oszczędności energii, nieco wyższe nakłady inwestycyjne zwracają się w ciągu około roku.

Wróć

Więcej aktualności

Zastosowane rozwiązania ogrzewania i chłodzenia hal Schwank

deltaSchwank to promiennik rurowy firmy Schwank.

Schwank jest światowym liderem na rynku rurowych promienników podczerwieni

Aktualności, Nagrody

Opublikowany niedawno przez "Industry Research" raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni.

Schwank i Euroclima razem na polskim rynku

Aktualności, Firma, Nagrody

Firma Schwank zawarła umowę z firmą Euroclima, wiodącym producentem central wentylacyjnych w Europie. 2 kwietnia 2021 światowy lider w produkcji gazowych przemysłowych systemów ogrzewania na podczerwień został wyłącznym dystrybutorem produktów Euroclima na Polskę.

Oliver Schwank hält mehrere Exemplare des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Aktualności, Firma, Nagrody

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Das Keyvisual von MonsterFans.

HVLS-Fans dla przemysłu: Wentylatory MonsterFan nadchodzą!

Aktualności

W lipcu 2020 Schwank wprowadził na rynek swój nowy produkt. Są to wentylatory HVLS dedykowane dla obiektów przemysłowych. Schwank nazywa je duże wentylatory MonsterFans.

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „Top 100 Innovator 2018” dla Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.