5 pytań do naszego Dyrektora Zarządzającego, prof. Schlößera

Profesor Schlösser - firma Schwank.

Po 8 miesiącach jego pracy na stanowisku dyrektora zarządzającego w Schwank zapytaliśmy prof. dr inż. Friedhelma Schlößera o jego refleksje dotyczące firmy, branży, aktualnych wydarzeń i ich przyczyn.

Po 8 miesiącach jego pracy na stanowisku dyrektora zarządzającego w Schwank zapytaliśmy prof. dr inż. Friedhelma Schlößera o jego refleksje dotyczące firmy, branży, aktualnych wydarzeń i ich przyczyn. Pan Schlößer, który posiada tytuł doktora inżynierii mechanicznej, jest odpowiedzialny za rozwój, produkcję i zakup w naszej firmie. Jak zwykle spokojny i obiektywny, odpowiada na nasze pytania w swoim biurze.

My: Profesorze Schlößer, po 8 miesiącach pracy w firmie Schwank, zapewne dobrze się pan zaaklimatyzował. Jakie zdanie wyrobił Pan sobie dotąd o firmie?

Prof. Schlößer: „Dobre” to mało powiedziane. To prawdziwa przyjemność pracować w tak aktywnej na rynku światowym i święcącej takie sukcesy firmie. Praca tutaj odbywa się w rodzinnej atmosferze, pełnej współpracy i dalekiej od nieefektywnej polityki. Pracuje się tu z pełnym zaangażowaniem, a także relacje z kolegami z działu sprzedaży oraz oddziałów zagranicznych są przyjacielskie i owocne.

My: Schwank przygotowuje obecnie wiele innowacji, a zarówno branża, jak i uwarunkowania prawne, z którymi firma ma do czynienia, ulegają zmianie. Gdzie widzi Pan firmę za trzy lata?

Prof. Schlößer:  Na szczęście, ponieważ mamy znaczący wpływ na przyszłość naszej branży w dziedzinie badań i rozwoju, nie potrzebuję kryształowej kuli, aby odpowiedzieć na to pytanie. Zasadniczo ważne jest, aby podstawowe produkty firmy były jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych klientów. W tym zakresie będziemy konsekwentnie zwiększać wydajność i niezawodność naszych produktów oraz wyprzedzać wymogi prawne do tego stopnia, że nasi klienci będą mogli korzystać z naszych produktów przez wiele lat. Myślę, że jako liderzy rynku jesteśmy to winni naszym klientom i sobie samym. W uzupełnieniu do podstawowej działalności, nasza oferta produktów i usług znacznie się poszerzy. Od lidera rynku oczekiwać się będzie perfekcyjnego opracowania linii produktów HVAC [ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja] i oferowanie rozwiązań systemowych. A to w połączeniu z kwestią zwiększenia udziału energii odnawialnej.

My: Przed jakimi istotnymi wyzwaniami stoi firma na drodze do osiągnięcia celów strategicznych w tym okresie czasu?

Prof. Schlößer: Wyzwanie polegające na zaoferowaniu naszym klientom optymalnych rozwiązań systemowych jest już bardzo duże. Ważne jest, by dobrze opanować sztukę równowagi – z jednej strony, by wykorzystać naszą wiedzę i wysiłek do udoskonalania istniejących produktów, ale jednocześnie przy pomocy tych samych kompetencji poszerzać nasz asortyment produktów. Obejmuje to zwiększenie znaczenia profesjonalnego doradztwa w zakresie sprzedaży, jak również obszernych i wysokiej jakości szkoleń – zarówno dla naszych pracowników, jak i dla klientów. I żeby nie było nudno, dotyczy to oczywiście również naszych rynków poza Niemcami. W niektórych krajach obowiązują zupełnie inne warunki prawne, techniczne i meteorologiczne, które musimy wziąć pod uwagę, podobnie jak to robimy w przypadku naszego niemieckiego krajowego rynku.

My: Postępująca cyfryzacja odgrywa coraz większą rolę w wielu branżach przemysłu. Często towarzyszy temu zmiana wymagań, jakie klienci stawiają swoim dostawcom. Jakie zmiany przyniesie ten trend w odniesieniu do klientów Schwank i jak Schwank sobie z tym poradzi?

Prof. Schlößer: Wpływ cyfryzacji jest ogromny. Ale nie tylko od czasu, gdy hasło  “Industry 4.0” stał się modnym terminem. Już dziś nasi klienci otrzymują na przykład wszystkie oferty w dokładnie zaplanowanym formacie i dostosowane dokładnie do ich indywidualnych potrzeb – a co więcej w bardzo krótkim czasie. W większości przypadków odbywa się to przy użyciu technologii informatycznych, które wykorzystują nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne. I tylko z wykorzystaniem tego ostatniego, technologia cyfrowa staje się  naprawdę dobra. Z drugiej strony, nasze produkty również stają się coraz bardziej zdigitalizowane. Poza wewnętrznymi sieciami sterowania i kontroli, które pozwalają nam zwiększyć wydajność naszych produktów, nasze wyroby komunikują się ze sobą nawzajem oraz z systemem zarządzania budynkiem naszych klientów poprzez cyfrowe systemy BUS. Wprowadzenie na początku 2017 r. naszego nowego systemu ERP również usprawni cyfrowo cały łańcuch dostaw z korzyścią dla naszych klientów. My również możemy się „zdigitalizować”.

My: W swojej dotychczasowej historii zawodowej pracował Pan również dla firm zajmujących się energią odnawialną. Teraz pracuje Pan w firmie, której asortyment produktów jest w dużej mierze zasilany gazem. Jakich zmian oczekuje Pan w odniesieniu do rynku gazu i branży klimatyzacji przemysłowej?

Prof. Schlößer: Myślę, że udało mi się zgromadzić kilka ważnych doświadczeń z zakresu energii odnawialnej, które mogą być użyteczne dla firmy. Po pierwsze, są to doświadczenia związane z wprowadzaniem na rynek produktów opartych na energii odnawialnej. Pracowałem na przykład dla znanych firm, takich jak Vaillant i Buderus, których produkty, podobnie jak nasze, są w dużej mierze oparte na spalaniu gazu. Także tutaj temat był początkowo trudny, zwłaszcza, że znajdował się poza  naszym zakresem doświadczeń. A dziś wykorzystanie energii słonecznej jest na najwyższym poziomie zarówno w dziedzinie energii cieplnej, jak i fotowoltaiki. Druga dziedzina dotyczy moich doświadczeń w dziedzinie energetyki wiatrowej. Głównym zagadnieniem jest magazynowanie wytworzonej energii. Jednym z możliwych sposobów jest wytwarzanie gazu z niewykorzystanej energii wiatrowej [gazu ziemnego] i magazynowanie go w istniejących sieciach gazowych. Czy to bezpośrednio jako wodór, czy metanizowanego do CH4.  Daje to przemysłowi gazowniczemu i branży urządzeń gazowych realną szansę na stanie się przemysłem energii odnawialnej i tym samym na utrzymanie zrównoważonego rozwoju po roku 2030. Abyśmy mogli skorzystać z tej szansy, oprócz rozwiązania kwestii technicznych istotna jest również zwiększona i skuteczna współpraca w komisjach krajowych i międzynarodowych. Ale firma Schwank jest na dobrej pozycji również pod tym względem.

Wróć

Więcej aktualności

Zastosowane rozwiązania ogrzewania i chłodzenia hal Schwank

Schwank – światowy lider w przemysłowym HVAC świętuje 90-lecie istnienia

Aktualności, Firma

Sukces firmy wynika nie tylko z opatentowanej technologii gazowego ogrzewania promiennikowego hal na podczerwień, ale także ze strategicznego przywództwa trzeciego pokolenia rodziny. Firma koncentruje się obecnie na transformacji energetycznej, czyniąc ogrzewanie w 100% wodorowe i elektryczne dla obiektów wielokubaturowych swoim głównym celem.

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Ogrzewanie przemysłowe neutralne dla klimatu dzięki promiennikom rurowym Schwank zasilanym wodorem

Aktualności

Od lat producenci promienników podczerwieni reklamują nowoczesność i przyszłą opłacalność swojej technologii. Firma Schwank, jako jedna z pierwszych w branży wyznaczyła kamień milowy, opracowując swój pierwszy system w 100% kompatybilny z wodorem.

deltaSchwank to promiennik rurowy firmy Schwank.

Schwank jest światowym liderem na rynku rurowych promienników podczerwieni

Aktualności, Nagrody

Opublikowany niedawno przez "Industry Research" raport z badań rynku potwierdza, że Grupa Schwank jest światowym liderem w dziedzinie rurowych promienników podczerwieni.

Schwank i Euroclima razem na polskim rynku

Aktualności, Firma, Nagrody

Firma Schwank zawarła umowę z firmą Euroclima, wiodącym producentem central wentylacyjnych w Europie. 2 kwietnia 2021 światowy lider w produkcji gazowych przemysłowych systemów ogrzewania na podczerwień został wyłącznym dystrybutorem produktów Euroclima na Polskę.

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.