schwank_anwendungen_logistik

Logistyka

Ciepło tam, gdzie jest potrzebne

Hale logistyczne stawiają przed systemem grzewczym szczególne wymagania ze względu na profil ich użytkowania, jak np. często otwierane bramy, wysokie regały magazynowe lub różne obszary robocze. Mimo, że część przechowywanych produktów wymaga jedynie minimum ciepła, ogrzewanie jest nieodzowne w procesie składowania i przenoszenia produktów oraz w logistycznej koncepcji „man-to-goods”. Jednakże ogrzewanie ma również inne zadania. Przykładowo, zapewnia temperaturę odpowiednią dla systemów przeciwpożarowych [systemy tryskaczowe] i zapobiega ich zamarzaniu. Innym przykładem mogą być materiały wrażliwe na utlenianie [np. stal błyszcząca], gdzie system ogrzewania ma na celu zapobiegnięcie występowania kondensacji. Zimno dostaje się do budynku głównie w obszarach załadunku i rozładunku. Nawet sam ładunek o dużej masie, który ma być przechowywany, może powodować ochłodzenie pomieszczenia.

Duże znaczenie ma tutaj nasze doświadczenie. Jako lider rynku w dziedzinie innowacyjnej technologii podczerwieni [promienniki ceramiczne i rurowe], firma Schwank ogrzała już ponad 10 milionów m2 przestrzeni obiektów logistycznych w energooszczędny sposób. Najważniejsze dla naszych klientów kryteria wyboru systemu ogrzewania to oszczędność energii i niskie koszty eksploatacji, a także coraz częściej względy ekologiczne.

Typowe wymagania dla ogrzewania hal logistycznych:

 • Strefy ogrzewania w miejscach rozładunku i załadunku
 • Zapewnienie ciepła w strefie przechowywania i pakowania
 • Ogrzewanie wydzielonych stref dla stanowisk roboczych
 • Energooszczędne ogrzewanie pozwalające zmniejszyć koszty utrzymania obiektu
 • Elastyczny układ jednostek grzewczych, np. przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło

Koncepcja ogrzewania Schwank dla budynków logistycznych

Systemy grzewcze opracowane specjalnie dla hal logistycznych

 • Brak strat ciepła: Pomimo otwartych drzwi budynku, przestrzeń wewnętrzna pozostaje przyjemnie umiarkowana. Ponieważ ciepło jest przenoszone w postaci promieniowania podczerwonego, co oznacza, że nawet podłoga i ściany magazynują ciepło, nie jest ono tracone w przypadku częstych ruchów drzwi i przeciągów.
 • Ogrzewanie strefowe: Osiągnięcie jednolitego poziomu temperatury i przyjemnego ciepła w różnych strefach hali.
 • Brak wzbijania kurzu: W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych, w których duże ilości powietrza przemieszczają się wewnątrz pomieszczenia, magazynowane towary nie są zapylone.
 • Elastyczny system ogrzewania: Jeśli z biegiem czasu konieczna będzie zmiana koncepcji logistycznej [np. ze względu na zmieniający się profil użytkowania], system grzewczy można łatwo i elastycznie dostosować do indywidualnych potrzeb.

Usługi firmy Schwank w zakresie ogrzewania hal logistycznych

Ogrzewanie magazynów jako uniwersalne rozwiązanie

 • Pełna obsługa, w tym planowanie projektu, zarządzanie procesu instalacji, montaż i konserwacja
 • Zezwolenia urzędowe
 • Instrukcja obsługi dla użytkownika
 • Porównanie kosztów ogrzewania
 • Szczegółowa dokumentacja systemu dla każdego projektu
 • Kompleksowe instrukcje montażu i obsługi dla wszystkich urządzeń
 • Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat

Zdjęcia zrealizowanych projektów w logistyce

Ogrzewanie halowe Schwank w użytkowaniu

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „Top 100 Innovator 2018” dla Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.