hybridSchwank hydro

hybridSchwank hydro

Rozwiązania grzewcze, Technologia kondensacyjna

System hybridSchwank hydro wykorzystywany jest do odzysku energii cieplnej spalin pochodzącej z systemów grzewczych na podczerwień za pomocą wymiennika ciepła powietrze/woda. Odzyskana energia może być dostarczana do obiegu wodnego wtórnych systemów grzewczych lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zasada ta nazywana jest odzyskiem ciepła ze spalin.

Zdjęcia z hybridSchwank hydro

Kontakt:

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Najważniejsze informacje

Wysokosprawna technologia kondensacyjna

Efektywność

  • Zwiększenie wydajności systemu grzewczego poprzez odzysk energii i zapewnienie dodatkowego źródła ciepłej wody.
  • Redukcja kosztów eksploatacji podłączonych systemów ciepłej wody użytkowej.
  • Wysokiej jakości stalowy wymiennik ciepła pozwalający na odzyskanie do 15% ciepła odpadowego.
  • System rur żebrowanych z wbudowanym układem obejścia spalin wraz z kontrolerami
  • Indywidualny projekt, dobór rozmiaru wymiennika ciepła oraz wdrożenie do każdego systemu
  • Pełna kompatybilność z systemem zarządzania budynkiem [BMS]

Szczegóły dotyczące produktu

Zrównoważona i rekuperacyjna technologia kotłów kondensacyjnych zgodna z najnowszymi standardami

Technologia kondensacyjna

Darmowa energia przez odzysk ze spalin

Spaliny wytwarzane w procesie spalania są gromadzone i przekazywane do rekuperacyjnego wymiennika ciepła powietrze-woda. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło do przepływającej wody, a następnie do zasobnika ciepła. Uzyskiwane są tutaj temperatury wody do 90 °C. Specjalnie dostosowana regulacja z trójdrożnym zaworem mieszającym oraz czujnikami temperatury pozwala na kontrolę temperatury wody w systemie. Odzyskane ciepło, zmagazynowane w wodzie, jest gotowe do dalszego wykorzystania w zasobniku ciepła [buforze wody grzewczej].
System hybridSchwank hydro pozwala zatem na ogrzanie poszczególnych pomieszczeń oraz zapewnienie ciepłej wody w sąsiadujących [niedaleko umiejscowionych] kranach i prysznicach. Wtórny system grzewczy może ogrzać powierzchnię stanowiącą do 18% budynku ogrzewanego za pomocą pierwotnego systemu ogrzewania. W razie potrzeby można w ten sposób obniżyć koszty systemu kotłowego [centralnego ogrzewania powierzchni socjalnych lub biurowych].

Kompletny układ systemu zawiera:

  • Regulację dopływu, w tym trójdrożny zawór mieszający i czujniki temperatury,
  • Zasobnik buforowy oraz izolowane przewody doprowadzające i odprowadzające spaliny,
  • Technologię regulacji układu wymiennika ciepła,
  • Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania wymiennika ciepła.

Pliki do pobierania

Informacje o hybridSchwank hydro

Dla użytkowników i projektantów

Oszczędność energii i ochrona środowiska poprzez odzyskiwanie ciepła ze spalin

Inżynierowie Schwank stworzyli technologię kondensacyjną, która może być zastosowana w wielu systemach grzewczych. Nawet jeśli system jest już starszy.

System referencyjny

Chcesz obejrzeć nasz system?

Skorzystaj z osobistej porady teraz!

Schwank PL

Schwank Polska Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 65
62-081 Przeźmierowo

+48 (0) 601 764 007
info@schwank.pl

Nasze nagrody

Z czego jesteśmy dumni

Nagroda „Die Welt Top 100” dla firmy Schwank GmbH.
Nagroda „The Best of German Mittelstand” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Industriepreis 2017” dla Schwank GmbH.
Nagroda „Großer Preis des Mittelstandes” dla firmy Schwank GmbH.